Από το Blogger.

Αρχείο

Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διάρκεια εκπαίδευσης στο Κέντρο Υγείας: 10 μήνες
Η εκπαίδευση των Ειδικευομένων Ιατρών Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας αποτελεί βασικό τμήμα της ειδικότητας για την απόκτηση και εφαρμογή βασικών γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων σε Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Κλινικό Έργο
Προσέγγιση του ρόλου του Γενικού / Οικογενειακού Ιατρού σε   όλο το φάσμα της Π.Φ.Υ με έμφαση στις ιδιαίτερες γνώσεις,  στάσεις και δεξιότητες της Γενικής Ιατρικής που δεν    αναπτύσσονται στο Νοσοκομείο

Φροντίδα του ασθενούς ή υγιούς πολίτη ως σύνολο και όχι σαν  μεμονωμένο σύμπτωμα, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την  ψυχολογική και οικογενειακή του κατάσταση
Διαχείριση των νοσημάτων και προβλημάτων στην Π.Φ.Υ. 
Παροχή άμεσης περίθαλψης σε επείγοντα περιστατικά
Αξιολόγηση μειζόνων παραγόντων κινδύνου
Εκπαίδευση στη χρήση διαγνωστικών εργαλείων και μέσων  διαλογής
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με χρόνια νοσήματα
Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας με επαγγελματίες υγείας
Δράση στα πλαίσια ομάδας και όχι μεμονωμένου λειτουργού   υγείας
Ενθάρρυνση στη λήψη πρωτοβουλιών
Εξοικείωση με τις διαδικασίες παραπομπής

Εκπαίδευση και συμμετοχή σε όλα τα ιατρεία - τμήματα
του Κέντρου Υγείας όπως:
Γενικής / Οικογενειακής ιατρικής
Επειγόντων περιστατικών
Διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων
Παιδιατρικής
Εμβολίων
Συνταγογραφίας
Πρόληψης παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου
Μαιευτικής και γυναικολογικής φροντίδας
Οικογενειακού προγραμματισμού
Εκπαίδευσης ασθενών
Εργαστήρια
Θάλαμος βραχείας νοσηλείας

Κατ΄ οίκον νοσηλεία και φροντίδα
Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των ατόμων που  χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι
Φροντίδα και υποστήριξη ασθενών τελικού σταδίου

Εκπαίδευση ασθενών
Εξοικείωση στη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση
Εφαρμογή Δεξιοτήτων Επικοινωνίας με τον ασθενή και  την οικογένεια
Εισαγωγή στις βασικές αρχές της συμβουλευτικής

Ιατρικός Φάκελος
Δημιουργία και ενημέρωση της ατομικής Κάρτας Υγείας του αρχείου ασθενών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών του Κέντρου Υγείας

Εκπαιδευτικό Έργο
Συνοπτικά περιλαμβάνει:
Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα
Κλινικά Φροντιστήρια
Διαλέξεις
Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών
Σεμινάρια επείγουσας ιατρικής
Ειδικές επιστημονικές συναντήσεις
Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  (ηλεκτρονικής ή μη).
Εισαγωγή κατευθυντήριων οδηγιών (clinical guidelines)  βασισμένες στην τεκμηρίωση (evidence based)  στην καθ΄ ημέρα κλινική πράξη.
Εκπαίδευση στο Γραφείο Πληροφορικής
Κλινικές και Εργαστηριακές Δεξιότητες

Ερευνητικό έργο
Διατύπωση υποθέσεων και συμβολή στην ανάπτυξη επιδημιολογικών ερευνών με σκοπό την εκτίμηση των αναγκών υγείας και την παρέμβαση σε συνεργασία με άλλους φορείς
Μελέτη της φυσικής πορείας των νοσημάτων που επιπολάζουν στην περιοχή ευθύνης
Προγράμματα ποιοτικής έρευνας κατάλληλα προσαρμοσμένα  για τη Γενική Ιατρική και την Π.Φ.Υ.

Πρόληψη, Προαγωγή και Αγωγή Υγείας
Συμμετοχή στο σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στην Κοινότητα, στα πλαίσια της ομάδας αγωγής υγείας, σε:
Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ανάπτυξη προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου
Ενημέρωση του πληθυσμού ή / και ειδικών κοινωνικών ομάδων  σε θέματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης
Ενημέρωση και διαφώτιση σε θέματα οικογενειακού  προγραμματισμού και κοινωνικής φροντίδας
Παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και προαγωγή υγείας  σε ατομικό και συνολικό επίπεδο
Αγαστή συνεργασία και λειτουργική διασύνδεση με τοπικούς φορείς
Ομάδες υψηλού κίνδυνου
Κοινωνικοί ξενώνες
Οικοτροφεία
Κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων
Έλεγχος περιβαλλοντικών παραγόντων κίνδυνου

Βιβλιάριο Ειδικευομένου Γενικής Ιατρικής
Ιατρικές Πράξεις και Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Μαθημάτων (pdf format)

Αξιολόγηση Εκπαιδευόμενου
Kάθε 2 (δύο) μήνες και συνολικά στο τέλος της εκπαίδευσης

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή
Στο τέλος της 10 μήνης εκπαίδευσηςΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Κέντρο Υγείας συνεργάζεται με την Ιατρική Σχολή Αθηνών και την Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Σπάρτης στο πλαίσιο υλοποίησης και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών από Ιατρούς, αλλά και διπλωματικών εργασιών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών από Ιατρούς, Νοσηλευτές και Επισκέπτες Υγείας.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στο Κέντρο Υγείας λειτουργεί καθημερινά βιβλιοθήκη με:
Ελληνικά και Διεθνή συγγράμματα
Ελληνικά και Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά
Διαδίκτυο ( online σύνδεση με διεθνή ιατρικά περιοδικά)


 

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κέντρο Υγείας Αρεόπολης

Αρεόπολη Λακωνίας

Τ.Κ. 23062


Τηλέφωνα

2733 - 360011

2733 - 051242

2733 - 051259


Fax: 2733 - 360025


E-mail: hcareopolis@gmail.com