Από το Blogger.

Αρχείο

Διάρθρωση


ΙΑΤΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λειτουργούν 4 Ιατρεία
Ώρες: 8:30 – 14:00
(18:00 – 20:30 με ραντεβού)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Όλο το 24ωρο όλες τις ημέρες του έτους

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
Ώρες: 8:00 – 15:00
(17:30 – 20:30 με ραντεβού)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ώρες: 09:00 – 13:00

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ώρες: 08:
30 – 14:30

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ώρες: 9:00 –13:00

ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Ώρες: 09:00 – 14:00

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ώρες: 9:00 – 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ώρες: 13:00 – 14:30
(18:00 – 19:30 με ραντεβού)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Διενεργούνται Αιματολογικές - Βιοχημικές και άλλες εξετάσεις

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Διενεργούνται καθημερινά όλες οι ακτινογραφίες


ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

 
Ο θάλαμος βραχείας νοσηλείας αποτελείται από τρεις κλίνες.
Είναι πλήρως εξοπλισμένος ικανός για να ανταπεξέλθει στην καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών που προσέρχονται στο ιατρείο επειγόντων περιστατικών του Κέντρου Υγείας.
Η παραμονή των ασθενών στο θάλαμο βραχείας νοσηλείας διευκολύνει τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία.
Νοσηλεύονται ασθενείς όλες τις ημέρες και ώρες.


ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Σε καθημερινή βάση, με ραντεβού, πραγματοποιούνται σε πολίτες της Μάνης κατ’ οίκον επισκέψεις για νοσηλεία και φροντίδα από το προσωπικό του Κέντρου Υγείας (Ιατρό, και Νοσηλεύτρια).
Ένα βασικό κομμάτι των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας είναι η παροχή κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας. Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι Υπηρεσίες Υγείας μεταφέρονται στα άτομα και στην οικογένεια, στο χώρο που ζουν, με σκοπό τη διατήρηση, προαγωγή ή αποκατάσταση της υγείας τους. Γνωρίζοντας πως το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει αποφασιστικά την υγεία, τη νόσο, ή την αναπηρία, η οργανωμένη δράση ομάδων υγείας σε αυτό το επίπεδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Επιπλέον, ευνοείται η συνεργασία επαγγελματιών υγείας – ασθενούς καθώς τα άτομα συμπεριφέρονται με περισσότερη άνεση στο φυσικό τους περιβάλλον.
Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας δίνει μεγάλη έμφαση στην κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα επιτυγχάνοντας έτσι παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Ομάδα από καταρτισμένα στελέχη επισκέπτεται μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, δίνοντας προτεραιότητα σ’ αυτούς που διαβιούν μόνοι τους, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία.
Η κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα περιλαμβάνει τα εξής:
Λήψη ιατρικού ιστορικού.
Μελέτη, διαπίστωση και καταγραφή των παραγόντων που συνθέτουν το ιστορικό του ατόμου, ώστε να γίνει η απαιτούμενη παρέμβαση.
Διενέργεια απλών πράξεων όπως: μέτρηση αρτηριακής πίεσης και σακχάρου, αιμοληψίες, τοποθέτηση ή αλλαγή ουροκαθετήρα, περιποίηση κατακλίσεων, κατ’οίκον θεραπευτική αγωγή (π.χ. ενεσιοθεραπεία) κλπ.
Εκπαίδευση των ασθενών για τη σωστή λήψη των φαρμάκων τους.
Εκπαίδευση και ενημέρωση της οικογένειας ή του προσώπου που έχει την ευθύνη του ασθενούς σε θέματα που αφορούν τη φροντίδα του.
Πρόληψη επιπλοκών από χρόνια νοσήματα.
Προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των χρόνιων πασχόντων και προστασία αυτών από αρνητικές συμπεριφορές και διακρίσεις από την οικογένειά τους και την κοινωνία ευρύτερα.
Παραπομπή στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών, κυρίως στις υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας.
Ηθική και ψυχολογική υποστήριξη του ατόμου με χρόνια προβλήματα υγείας καθώς και της οικογένειάς του.
Η επίσκεψη στο σπίτι ως μέθοδος επικοινωνίας είναι πιο προσωπική και εξατομικευμένη. Υπάρχει διαφοροποίηση αξιολόγησης του ασθενούς στον προσωπικό του χώρο σε σχέση με το νοσοκομείο.
Στο περιβάλλον του ο ασθενής εκφράζεται ευκολότερα, εκμυστηρεύεται τα προβλήματά του.

Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Οι νοσηλεύτριες συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Κέντρου Υγείας, αναπτύσσοντας πολυσχιδή δράση. Οι αρχές της ολιστικής προσέγγισης στην παροχή υπηρεσιών υγείας που διέπουν τη Νοσηλευτική, βρίσκουν άριστη εφαρμογή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ειδικότερα οι νοσηλεύτριες του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης:
Αναγνωρίζουν τις ανάγκες υγείας του αρρώστου/υγιούς ατόμου στην κοινότητα και ανιχνεύουν πηγές για την κάλυψη των αναγκών αυτών.
Χρησιμοποιούν κάθε μέσο αποτελεσματικής επικοινωνίας, ώστε να παρέχουν αποτελεσματικότερη φροντίδα υγείας.
Προάγουν την αυτοφροντίδα ατόμων, οικογένειας και ομάδας.
Συνεργάζονται με άτομα, οικογένειες αλλά και την κοινότητα.
Συνεργάζονται με όλα τα μέλη της οικογένειας στα πλαίσια της οικογενειακής νοσηλευτικής.
Ασκούν διαπολιτισμική νοσηλευτική σε μετακινούμενους πληθυσμούς.
Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε υγιείς ομάδες πληθυσμού όπως: λεχωίδες και νεογνά, παιδιά, σχολικός πληθυσμός (σχολική νοσηλευτική), εργαζόμενοι, ηλικιωμένοι, αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού.
Συμμετέχουν στην υγειονομική διαπαιδαγώγηση του πληθυσμού της κοινότητας (προγράμματα αγωγής υγείας) με σκοπό την πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας.
Συντονίζουν δραστηριότητες ανάπτυξης της κοινότητας που σχετίζονται με την υγεία σε συνεργασία με τους υπεύθυνους για το κοινωνικό και οικονομικό σκέλος των προγραμμάτων.
Συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες εκτός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τις κινητοποιούν.
Συμμετέχουν στην εκπαίδευση μελών της ομάδας Π.Φ.Υ.
Συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης και αποκτούν νέες απαραίτητες δεξιότητες.
Διεξάγουν νοσηλευτική έρευνα και συμμετέχουν σε διεπιστημονική έρευνα με σκοπό την πρόοδο της επιστημονικής και νοσηλευτικής γνώσης, την ανάπτυξη νοσηλευτικής τεχνολογίας, την τελειοποίηση δεξιοτεχνιών στην κοινοτική άσκηση, εκπαίδευση, διοίκηση και έρευνα.
Τηρούν τον κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας σε κάθε πράξη.
Σημαντικός στόχος τους είναι η πρόληψη της ασθένειας και η διατήρηση και προαγωγή της υγείας στην κοινότητα, στην οικογένεια, στο σχολείο και στο χώρο εργασίας.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου προβαίνουν σε:
Ανίχνευση, μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού ευθύνης, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, και παραπομπή τους στις ανάλογες υπηρεσίες.
Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας.
Άσκηση συμβουλευτικής και προγράμματα αγωγή υγείας σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού.
Συμμετοχή σε προγράμματα προστασίας και προαγωγής της υγείας ατόμων με χρόνια προβλήματα.
Προσυμπτωματικό έλεγχο με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων.
Στα σχολεία, ειδικότερα, διενεργεί σωματομετρικές μετρήσεις, μέτρηση οπτικής οξύτητας, αδρό έλεγχο σκελετικών διαταραχών, αρτηριακής πίεσης, στοματικής και ατομικής υγιεινής, με παραπομπή στον ειδικό στις περιπτώσεις που χρειάζεται.
Επισκέψεις στο σπίτι για συμβουλευτική υγείας σε ομάδες υψηλού κινδύνου για γενετικά, κοινωνικά νοσήματα, νοσήματα φθοράς και σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένους, έγκυες και παιδιά).
Διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης και των υγειονομικών αναγκών των ατόμων που νοσηλεύονται στο σπίτι.
Βοήθεια στον ασθενή για να μπορέσει να αποδεχτεί τη νόσο του, εκπαίδευση για φροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση, παροχή οδηγιών για την προφύλαξη των υγιών μελών της οικογένειας.
Ενημέρωση - εκπαίδευση των ατόμων που έχουν την ευθύνη για την κάλυψη των ενδεδειγμένων και εξειδικευμένων μέσων νοσηλευτικής φροντίδας, υγιεινής και αποκατάστασης του ασθενούς.
Διενέργεια και εκτίμηση φυματινοαντιδράσεων mantoux.
Στα πλαίσια του αντιφυματικού ελέγχου, διενεργεί ομαδικούς εμβολιασμούς στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας.
Συμμετοχή σε προγράμματα ειδικών προληπτικών εξετάσεων σε ομάδες υψηλού κινδύνου και διενέργεια εμβολιασμών.
Διενέργεια εμβολιασμών σε βρέφη, παιδιά και εφήβους.
Έλεγχος ανάπτυξης των βρεφών, οδηγίες διατροφής και συμβουλευτική γονέων.
Διενέργεια σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες επιδημιολογικών και ιατροκοινωνικών ερευνών που αφορούν ατυχήματα, λοιμώδη και κοινωνικά νοσήματα με σκοπό τη διερεύνηση και ανίχνευση των αιτιολογικών παραγόντων και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης.
Οργάνωση προγραμμάτων για εθελοντική αιμοδοσία.

Γραφείο Διοικητικής Υπηρεσίας


Οι αρμοδιότητες του γραφείου Διοικητικής Υπηρεσίας είναι:
Διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση της γραμματειακής στήριξης του Κέντρου Υγείας.
Διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.
Τήρηση αρχείων και των βιβλίων κίνησης των ιατρείων του Κέντρου Υγείας.
Τήρηση γενικού πρωτοκόλλου.
Διακίνηση της αλληλογραφίας.
Χορήγηση πιστοποιητικών στους ασθενείς.
Φροντίδα για τη διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρο όχημα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς στο νοσοκομείο.
Φροντίδα για κάθε θέμα που αφορά στην καθαριότητα των χώρων του Κέντρου Υγείας.
Φροντίδα για προμήθεια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε συνεργασία με το Γ.Ν. Σπάρτης.
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 8:00 – 14:00.

Γραφείο Βιοστατιστικής


Στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης λειτουργεί γραφείο Βιοστατιστικής στο οποίο γίνεται καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή όλων των δεδομένων που αφορούν στα νοσήματα και στους ασθενείς που προσέρχονται στο Κέντρο Υγείας. Επίσης διενεργούνται αναλύσεις όλων των μεταβλητών για την σύνταξη επιδημιολογικών δελτίων για τα κυριότερα νοσήματα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και αρτιότερη και πιο ολοκληρωμένη προαγωγή της υγείας στην περιοχή ευθύνης. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων τεκμηριώνονται με τη μορφή ανακοινώσεων ή δημοσιεύσεων σε Ιατρικά Συνέδρια και Περιοδικά.

Γραφείο Εκπαίδευσης - Έρευνας

Στο γραφείο εκπαίδευσης - έρευνας του Κέντρου Υγείας, οργανώνονται και διενεργούνται μαθήματα, σεμινάρια, διαλέξεις κα ομιλίες σε ιατρικό και μη προσωπικό. Επιπλέον, γίνονται ομιλίες και παρουσιάσεις εργασιών σε Διεθνή και Ελληνικά ιατρικά συνέδρια, καθώς και ενδελεχής έρευνα και συνεχής ενημέρωση των ιατρών πάνω σε νέες ιατρικές τεχνικές και θεραπείες από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες ιατρικές βάσεις δεδομένων και από τα εγκυρότερα ελληνικά και ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά. Ταυτόχρονα, διενεργούνται μελέτες και κλινικές δοκιμές στα πλαίσια της ΠΦΥ τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύονται και κοινοποιούνται σε διεθνή ιατρικά περιοδικά.

Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

Η υπεροχή της πρόληψης σε σχέση με τη θεραπεία είναι δεδομένη. Η πρόληψη επηρεάζει περισσότερο τους δείκτες θνησιμότητας και είναι και η μοναδική που μπορεί να επηρεάσει τους δείκτες νοσηρότητας. Η πρόληψη στην υγεία - μέσω προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας - έχει ως στόχο την αποτροπή της εκδήλωσης των νόσων και των ανεπιθύμητων συνεπειών τους για το άτομο, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Η Προαγωγή Υγείας προσανατολισμένη στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας έρχεται να καλύψει ένα κενό στον τομέα της πρόληψης μιας και η νοσοκομειακή/θεραπευτική ιατρική περιορίζεται συνήθως στο διαγνωστικό-εργαστηριακό τομέα.
Ένας από τους στόχους της Προαγωγής Υγείας είναι η υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών η οποία αποτελεί και το αντικείμενο της Αγωγής Υγείας.
Η Αγωγή Υγείας αποτελεί μία ολοκληρωμένη δέσμη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και όχι απλώς υγειονομική διαφώτιση. Έτσι αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι του έργου μας για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
Με βάση τα παραπάνω, στο Κέντρο Υγείας πραγματοποιούνται προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στην Κοινότητα σε:
Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου
Έλεγχος περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου
Τελευταία Τρίτη κάθε μήνα πραγματοποιείται συνάντηση για Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Αξιολόγηση προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας.Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κέντρο Υγείας Αρεόπολης

Αρεόπολη Λακωνίας

Τ.Κ. 23062


Τηλέφωνα

2733 - 360011

2733 - 051242

2733 - 051259


Fax: 2733 - 360025


E-mail: hcareopolis@gmail.com