Από το Blogger.

Αρχείο

Περιφερειακά Ιατρεία

Το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης συστήθηκε με την Α3α/οικ.6582/08-04-1986 κοινή απόφαση “Σύσταση Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Ν. Λακωνίας” (ΦΕΚ 228/τ.Β΄/86), η οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την αριθ. Α3α/οικ.8959 (ΦΕΚ428/Β/21-06-1988). Το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης.

Στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης ανήκουν ως αποκεντρωμένες μονάδες του τα παρακάτω Περιφερειακά Ιατρεία:
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γερολιμένα, Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου Διρού, Περιφερειακό Ιατρείο Οιτύλου, Περιφερειακό Ιατρείο Κότρωνα και το Περιφερειακό Ιατρείο Κοκκάλας.

Υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο για την λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γερολιμένα αλλά και των υπολοίπων Περιφερειακών Ιατρείων είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, κ. Dr. Ανάργυρος Δ. Μαριόλης. 
 
·         ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
Με έδρα την Τοπική Κοινότητα Γερολιμένα, που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του, καθώς και τις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Αλίκων, Άνω Μπουλαριών, Βάθειας, Κούνου, Κοίτας και Τσικαλιά.
Επικοινωνία: 27330-54201
Συγγραφέας Α. Μαριόλης
Κυκλοφόρησε δωρεάν το έτος 2009 σε 3.000 αντίτυπα. 

Το 2007 μετά από εισήγηση προς τους θεσμικούς φορείς για Ίδρυση - Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Γερολιμένα, βασισμένη σε ερευνητικές μελέτες του Διευθυντή του 1ου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην Ελλάδα, στο Βύρωνα Αττικής, κ. Ανάργυρου Δ. Μαριόλη, εγκρίθηκε η ίδρυση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Γερολιμένα με κοινή υπουργική απόφαση (Υ3α/ΓΠ 8544/12-11-2008) των Υπουργείων: Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύη (21-11-2008).


Ο Δήμος Οιτύλου και εν συνεχεία ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Πέτρου Ν. Ανδρεάκου, ανέλαβαν την ανακατασκευή του κτιρίου που λειτουργούσε ως Δημοτικό Σχολείο Γερολιμένα (1965 – 2003), με σκοπό την στέγαση σε αυτό του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γερολιμένα, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση από το επιβλέπον Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, γεγονός σημαντικό στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας.

Για την ολοκλήρωση του έργου επισημαίνουμε ότι δεν ζητήθηκε και δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα ποσό από τον προϋπολογισμό για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης ή των Περιφερικών Ιατρείων ευθύνης του. Τουναντίον, τόσο στο σχεδιασμό και την επίβλεψη της προόδου των έργων, όσο και στην κάλυψη μέρους της οικονομικής δαπάνης συνέβαλε σημαντικά ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, κ. Ανάργυρος Δ. Μαριόλης.

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γερολιμένα λειτουργεί στο νέο κτίριο από Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012.

·         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΚΚΑΛΑΣ 
Με έδρα την Τοπική Κοινότητα Κοκκάλας, που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του, καθώς και τις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Έξω Νυμφίου και Λάγιας.
Επικοινωνία: 27330-21133

·         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΤΡΩΝΑ
Με έδρα την Τοπική Κοινότητα Κότρωνα, που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του, καθώς και τις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων  Δρυμού και Πύριχου.
Επικοινωνία: 27330-21210
 
·         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΙΤΥΛΟΥ
Με έδρα την Τοπική Κοινότητα Οιτύλου, που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του, καθώς και τις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρμας, Καρέα, Κρυονερίου και Νέου Οιτύλου.
Επικοινωνία: 27330-59256
 
·         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ
Με έδρα την Τοπική Κοινότητα Πύργου Δυρού, που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του, καθώς και τις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Δρυάλου και Μίνας.
Επικοινωνία: 27330-52210

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κέντρο Υγείας Αρεόπολης

Αρεόπολη Λακωνίας

Τ.Κ. 23062


Τηλέφωνα

2733 - 360011

2733 - 051242

2733 - 051259


Fax: 2733 - 360025


E-mail: hcareopolis@gmail.com